Om oss

Sense helseavdeling er en tverrfaglig avdeling samlokalisert med Sense trening og Helse. Vår visjon er:

”Sense helseavdeling er opptatt av kvalitet i alle ledd der vi benytter vår brede kunnskap og kompetanse. Fokus på utvikling og samarbeid er viktig for at vi skal kunne ivareta våre kunder på best mulig måte. Vårt viktigste mål er at kundene blir ivaretatt, møtt med respekt, integritet og trygghet. Som en tverrfaglig helseavdeling er vi opptatt av å være nysgjerrige og innovative, og vi jobber målrettet med å holde oss oppdaterte og stadig videreutvikle oss.”

TILLIT-SAMARBEID-KVALITET-INNOVATIV

Facebook

Reklamer